پرین وارئک

پرین وارئک

Prin Varuek

به سراغ یکی دیگر از عطرهای کالکشن پرین برویم، واروئک. لغتی که در تایلندی به معنای ((گرگ)) است.

انیمالیک وحشی. شروع عطر دقیقا بوی پوست و خز حیوانی ست که در کنار اولیبانوم حالتی دودی به خود گرفته است. وقتی می گوییم پوست و خز حیوانی، به حدی دقیق که حتی پرزهای روی تن این درنده ی وحشی را می توانید حس کنید، هر چند که حیف عمر این لحظات کوتاه است. کم کم فضا حالتی چرمی بالزامیک پیدا میکند و ترکیب مر و کاستریوم به بازی وارد می شوند و کلیت کار لطیف تر و آرام تر می گردد. هر چه جلوتر می رویم فضا پیچیده تر  می شود. حالا دیگر با آکوردی چوبی طرف هستیم که کاملا ادویه ای شده است. و عاقبت، در درای داون، اکوردی مشک محور کار به پایان می برد.

لحظات ابتدای واروئک به معنای واقعی کلمه یونیک است، بکر و خشن. عطری انیمالیک، چرمی و چوبی که مرزهای عطرهای انیمالیک را در می نوردد. قطعا فقط برای مردان، آن هم مردان آلفا. قدرتمند و گرم. بسیار پیچیده و غنی با بازی روایح بسیار جذاب که چرخش های مداوم آن در نوع خود بی نظیر و متفاوت است. واروئک عطری است برای بودن در وحش و به آغوش کشیدن گرگی تنها.