دانهیل امالفی سیتروس

دانهیل امالفی سیتروس

Dunhill Amalfi Citrus

آمالفی سیتروس از کالکشن سیگنچر دانهیل است ساخته ی الیویر گیلوتین.

شروعی به شدت سیتروسی و سبز. شاخ و برگ
درخت پرتقال، شکوفه ها و گاز متصاعد شده از پوست پرتقال و لیمو هر چه مرکبات روی زمین است. به شدت فرش و نشاط آور. در ادامه کمی چای به رایحه نیز اضافه می گردد و اندکی کار آروماتیک می شود. این فضا تقریبا بصورت خطی تا انتها باقی مانده و روی بیسی مشکی چوبی به کار خود پایان می دهد.

پخش و ماندگاری نسبتا خوب در قیاس با دیگر کارهای سیتروسی هم رده و کیفیت رایحه از نقاط قوت این عطر هستند. عطری که شاید نزدیک ترین رایحه به آن آرتیزان پیور جان وارواتوس باشد. آمالفی سیتروس خلاقیت و نوآوری خاصی ندارد و رایحه های مشابه آن در بازار کم نیستند اما عطری است بسیار کاربردی وگزینه عالی برای گرمای هلاکت بار تابستان، شاد و فرش و با طراوت برای تیپی کژوال.