پارفوم د امپایر کورسیکا فیوریوسا

پارفوم د امپایر کورسیکا فیوریوسا

Parfum D Empire Corsica Furiosa

کورسیکا فیوریسا

فورانی سبز از جنس گیاه لنتیسکوس، درختچه ای همیشه سبز و بومی کورسیکا فرانسه. چوب، خزه، خاک، یونجه، عسل، رزین... سبز از ابدا تا انتها و در هر نسیم، رایحه ی کوه ماکوئی را بهمراه دارد. پرانرژی و تند.

کورسیکا فیوریسا رایحه ی برگ های سبز گوجه فرنگی است که با ادویه تازه و خزه ترکیب شده است. اگر عطرهای سبز را دوست دارید، این عطر با فضایی سبز بر پایه ی گوجه فرنگی بسیار پوشیدنی است. طراوت و سبزی از جنس ساقه و برگ ها. عطری که بسیار هنرمندانه کار شده و کافی ست تا فقط هوادار روایح سبز از این دست باشید تا عاشق آن شوید.

در مجموع اگر دنبال رایحه ای متفاوت از روایح و عطرهای سبز هستید، پوشیدنی بودن عطر برایتان مهم است و همزمان دوست دارید با کاری هنرمندانه و خارج از عرف مواجه شوید، کورسیکا فیوریسا برای شماست. عطری که اگرچه بخاطر شفافیت رایحه پرفورمنس متوسطی دارد اما به خوبی با یک تیپ کژوال می تواند همراه خوبی برای شما باشد د  روزهای گرم سال.